Tin Tức

EVENT CTC - CÔNG THÀNH CHIẾN LẦN 1

CTC - CÔNG THÀNH CHIẾN LẦN 1

 Thời gian : Chủ Nhật ngày 13/09
 Thủ thành : Liên Minh Guild HANOI
 Máy chủ : PHỤC HƯNG (sub-20)

 

Hình ảnh có thể có: văn bản

 

 

TIME
00:00 » 20:00 : Chủ Guild tiến hành đăng ký tại Sub-20
(Chỉ bấm đăng ký 1 lần, bấm hủy sẽ ko thể đăng ký lại)
20:00 » 20:50 : Các Guild tiến hành nộp Rena
20:50 » 21:00 : Công bố kết quả.
21:00 » 22:00 : Công Thành Chiến

 

 


 

 

 Phần thưởng : Cho GUILD CHIẾM THÀNH
 4 Hộp Quà Nguyên Liệu Wing 3
 300 Ngọc Ước Nguyện
 300 Ngọc Tâm Linh
 300 Ngọc Hỗn Nguyên
 300 Ngọc Sáng Tạo
 300 Ngọc Sinh Mệnh

 

 


 

 

 Phần thưởng : Cho GUILD THẤT BẠI
 100 Ngọc Ước Nguyện

 

 


 

 

 Chú ý :
 Chủ Liên Minh Guild mới có thể Tuyên Chiến.
 TOP 3 Guild nộp Rena nhiều nhất mới có thể CTC.
 Phá hủy hết 4 tượng mới vào được Tháp Rồng.