Tin Tức

SỰ KIỆN ĐUA TOP THÁNG 9 PHỤC HƯNG

ĐUA TOP ALL


Thời gian: Từ 0h00 ngày 10-09 đến 24h ngày 30-09-2020
Xếp hạng theo Tổng RESET trên BXH
►Top 1: 01 Sét Item 380 + Luck + 3 Option Tùy Chọn
►Top 2: 01 Sét Item 380 + 2 Option Tùy Chọn
►Top 3: 01 Sét Item 380 + Luck + 1 Option Tùy Chọn


 

 

Đua Top Nạp Thẻ Tháng


Thời gian: Từ 00h ngày 10-09 đến 24h ngày 30-09
Xếp hạng theo Tổng Điểm Nạp Thẻ EVENT
►Top 1: 01 Wing 3 + Luck + 2 Option tùy chọn + 2 Món lên + 15 Tùy chọn (Tùy chọn chủng tộc)
►Top 2: 01 Wing 3 Luck hoặc 1 Option tùy chọn + 1 Món lên + 15 Tùy chọn (Tùy chọn chủng tộc)
►Top 3: 01 Wing 3 Omo + 1 Món lên + 13(Tùy chọn chủng tộc)

 

 


Đua Top Guild / Bang Hội


Thời gian: Từ 00h ngày 10-09 đến 24h ngày 30-09
Xếp hạng theo Tổng Điểm RESET của Guild trên BXH
►Top 1: 500B + 500S + 500L 
►Top 2: 300B + 300S + 300L 
►Top 3: 100B + 100S + 100L